Pro Publico Bono

Aktualności

Złożyliśmy wniosek/projekt adresowany do The Velux Foundations w Danii z:

A.  działaniami skierowanymi do grupy dzieci szkół podstawowych (inspiracji w kierunku zdobywania wiedzy),

B. działaniami na rzecz młodzieży ostatnich klas gimnazjum z tematyką profilaktyki aspołecznej,

C.  utworzenia klubów dla młodzieży integrujących społecznie (z zajęciami pro aktywności edukacyjno zawodowej),

D.  działaniami  dot. rodziny (integracji i wzmocnienie więzi emocjonalnych, oraz  rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych),

E.  działaniami skierowanymi do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów powiatu (form i metod walki z postawami agresji i językiem nienawiści wśród dzieci i młodzieży).

Rozstrzygnięcie/wyniki spodziewane w X/XI/2014

================================================================================

Złożyliśmy wniosek/projekt adresowany na poziom brukselski w ramach programu EUROPE  FOR  CITIZENS – komponent Pamięć Europejska. Do projektu zaprosiliśmy 3 Partnerów:

- Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur z Olsztyna

- Anyksciai women employment and information Centre z Litwy

- Freundeskreis Szczytno – Herten z Niemiec

Treści projektu realizują ważne – głównie dla młodego pokolenia – zadanie wzbudzenia refleksji nad przyczynami i skutkami zarówno bolesnej, jak i chwalebnej historii państw Europy, inspirują  do zadawanie sobie pytań, w tym krytycznego odnoszenia się do własnej spuścizny. Projekt odnosi się do wspólnej pamięci europejskiej, i faktycznej, aczkolwiek dość jeszcze kruchej, wagi pojednania jakie nastąpiło, chociażby pomiędzy przedstawicielami wielu państw m. in. Francji i Niemiec, Polski, Niemiec i Ukrainy. Istotą projektu jest ambitne zadanie porównawczego systemu nauczania o przeszłości – przede wszystkim w krajach będących parterami projektu - o ustrojach i procesach, które dziejąc się na przestrzeni wieków wpływały na bieg zdarzeń, kształtując obecną rzeczywistość. Poprzez odsłanianie czarnych kart wspólnej historii naszego kontynentu, takich  jak prześladowania na tle religijnym, narodowym, etnicznym, kulturowym – z apogeum w postaci reżimów totalitarnych (nazizmu i stalinizmu) - przyczynimy się do pogłębienia świadomości pozwalającej cieszyć się z jedności i wolności, jaką daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Planowane treści projektu wnosić będą istotny wkład wiedzy i zrozumienia, przyczyniając się do budowy tożsamości i postaw proeuropejskich, w zgodzie z prawdą historyczną, głównie wśród młodzieży. W procesie pielęgnowania pamięci uzupełnią wiedzę podręcznikową historią rodziny, narodu i państwa, opowiadaną przez ludzi, jako "oral history", czyli tzw. historią mówioną, ukazującą co tak naprawdę obywatele myślą, mówią i wiedzą na dany temat.

Wszystkie działania realizowane będą u nas w Szczytnie – aczkolwiek nie koniecznie. Każdy z Partnerów z tytułu swojej wiedzy i zasobów ludzkich którymi dysponuje, obejmuje zadania:

Tematykę 100-lecia I Wojny Światowej – to zadanie dla Stow. Twórców Warmii i Mazur, który realizować go będzie w środowisku młodzieżowym, w innowacyjnej formule nauki poprzez zabawę, poprzez specjalnie utworzone Questing,i -  wpisujące się w pamięć europejską o tych wydarzeniach. Questy są atrakcyjne pod kątem narracji, gdzie uczestnik łatwiej zapamiętuje daty faktów historycznych, przyczyny i skutki, zmusza do refleksji w odniesieniu do dzisiejszych czasów jak się zachować, by podobne zdarzenia nigdy się nie powtórzyły.

Tematykę 25-lecia obalenia muru berlińskiego – zadanie do realizacji przez Stow. HERTEN-Szczytno, którego członkowie najbliżej współuczestniczyli w tych wydarzeniach. Opowiadana będzie jako "oral history" na organizowanych debatach i seminariach tematycznych przez uczestników, którzy byli „tam obok”, ukażą co tak Oni myślą, i wiedzą na ten temat. Zdarzenia te będą wzbogacone o prezentacje multimedialne tworzone na tę okoliczność, jak i podobnego typu materiały pozyskane z instytutów historycznych z Niemiec.

Temat 10-lecia rozszerzenia UE do krajów Europy Środkowej i Wschodniej – to zadanie dla pozostałych dwóch partnerów. Przewidywane są tutaj seminaria i debaty, z audiowizualnymi prezentacjami zdarzeń poprzedzających sam akces, przebieg referendów, osiągnięcia minionego 10-lecia.

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU początek sierpnia.

============================================================================

„Masz głos, masz wybór”

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji  „Masz głos, masz wybór” , której inicjatorem  jest FUNDACJA BATOREGO. Postawiliśmy sobie za cel propagowanie idei świadomego i przemyślanego uczestnictwa w najbliższych wyborach samorządowych. Zamiarem naszym jest prezentacja społeczności lokalnej zaangażowania w realizację zadań i celów obecnych samorządowców. Co udało Im się zrealizować ? W jakim zakresie aktualni radni byli dostępni dla swoich wyborców ? Jak i gdzie działali ? Będzie to także dla Nich okazja do pokazania, a jednocześnie pochwalenia się dotychczasowymi działaniami na rzecz swoich wyborców.  Akcja nie ma na celu wytykanie błędów, rozliczanie czy krytykowanie. Chodzi o to by pokazać społeczeństwu jak z racji przywileju bycia radnym, można działać z korzyścią dla społeczności lokalnej. Równie ważną  częścią naszych działań jaką chcielibyśmy przybliżyć wszystkim odbiorcom będzie przedstawienie przyszłych radnych, Ich programów wyborczych, oraz propozycji rozwiązań palących problemów społecznych.

Wszystkie etapy Naszych poczynań będą dostępne na naszej stronie internetowej począwszy od VIII – 2014r, w specjalnie przygotowanej do tego celu zakładce, z możliwością wypowiedzenia się przez czytelnika.

Zakładamy, iż zgodnie z porzekadłem „Nic o Nas bez Nas”, zachęcimy do aktywności naszą lokalną społeczność. Tych wszystkich, dla których samostanowienie i świadomość dziejących się zmian, jest ważnym elementem obywatelskości.

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu treści publikacji wszystkich zainteresowanych !!!