Pro Publico Bono

Aktualności

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

 

Kończymy realizację projektu w ramach POWER Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „ Myślę, działam !„ Celem głównym projektu jest integrowanie 64 bezrobotnych z grupy NEET, z zawodem obsługi hotelarsko gastronomicznej, ze środowiskiem zawodowym, ukierunkowanym na ich aktywizację zawodową. Szczegóły w zakładce "projekty w realizacji"

======================================================================

Podobnie jak wyżej kończymy realizację projektu w ramach RPO Warmia Mazury projekt "Moja decyzja, mój wybór", skierowany do bezrobotnych lub biernych zawodowo osób w wieku powyżej 18 lat chcących zdobyć doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach.