Pro Publico Bono

Aktualności

Czytaj w zakładce „Projekty w realizacji”.

===============================================

Czekamy na rozstrzygnięcie projektu adresowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w ramach PO WER (spodziewany wynik naboru projektów - X/XI.2017). Celem głównym tego projektu jest integrowanie 64 młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej.  Między innymi organizować będziemy staże ponad narodowe w Hiszpanii (w Barcelonie);