Pro Publico Bono

Aktualności

Złożyliśmy projekt w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja - Konkurs POWR.04.02.00-IŻ.00-00-005/15, dotyczący współpracy ponadnarodowej. Projektowane działania (I.2016 – V.2017) skierowane są do 32 młodych, biernych zawodowo osób z powiatu szczycieńskiego, w specjalizacji technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik w zawodzie kelner, technik obsługi turystycznej. Wśród nich realizowane będzie 3-y miesięczne przygotowanie do mobilności, w postaci zajęć językowych, psychologicznych i kulturowych dot. Hiszpanii – kraju, który przyjmie Ich na 3 miesięczne staże zawodowe w obiektach hotelowo gastronomicznych w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich. Przez cały okres realizacji stażu, wszyscy jego uczestnicy objęci będą stałą opieką naszego Mentora, i jego odpowiednika ze strony Partnera hiszpańskiego. Pomocą i wsparciem, we wszystkich mogących wystąpić sytuacjach problemowych.

Po powrocie do kraju, wszystkim uczestnikom udzielana będzie nasza i Partnera krajowego – Powiatowego Urzędu Pracy pomoc, wspierająca ich w kierunku stopniowej i trwałej integracji z rynkiem pracy. Wsparcie to będzie miało charakter zindywidualizowany i zróżnicowany, w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników.

Spodziewany rezultat - zmiana sytuacji 32 uczestników na status osób mobilnych w poszukiwaniu zatrudnienia, w konsekwencji pracujących, podejmujących zmieniające się wyzwania rynku pracy, podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, by w sposób trwały nie wrócić do stanu wyjściowego.

Rozstrzygnięcie składanego projektu spodziewane jest w X-XI b.r.

=======================================================================

Złożyliśmy 6 ofert w ramach otwartego konkursu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie na realizację zadania publicznego w 2015 r., w tematyce działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Przy założeniu że nasze oferty uzyskają akceptację, będziemy je realizować na rzecz 80 beneficjentów (w sumie) – w gminach Świętajno, Pasym, Dźwierzuty, Wielbark, Szczytno, Rozogi – w okresie lipiec/listopad .  Działania realizowane będą na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób realizujących kontrakty socjalne.

====================================================================