Pro Publico Bono

Projekty w realizacji

patrz zakładka

Aktualności

ZŁOŻYLIŚMY projekt/ofertę adresowaną do MEN, z tematyką organizacji pobytu

-  26 uczestników,  w tym 16-tu młodzieży ukraińskiej (+2 opiekunów/nauczycieli)  z terenów wschodniej części Ukrainy będącej obszarem konfliktu zbrojnego z Rosją, i 8 ze strony polskiej. Termin od 20.08 do 01.09.2015;

-  jak wyżej z terenów Ukrainy centralnej i zachodniej, i 8 ze strony polskiej  termin od 3.09 do 15 września 2015.

Uczestnicy strony ukraińskiej, dążący do członkostwa w UE, zaprezentują ze swojego punktu widzenia wszystkie łączące i dzielące  nas zjawiska/problemy, opiszą sytuację społeczno/polityczno/gospodarczą w swoim kraju, co i na ile im doskwiera w codziennym życiu, jak widzą swoją przyszłość. Co wg Nich jest niezbędne, by tę przyszłość w ujęciu pozytywistycznym uczestnictwa w UE realizować, w czym możemy my  Polacy, w czym Unia Europejska  możemy pomóc.

Uczestnicy strony polskiej (przy wsparciu zapraszanych ekspertów), podobnie jak wyżej zaprezentują, ze swojego punktu widzenia, wszystkie łączące i dzielące  nas  zjawiska/problemy. Przekażą stronie ukraińskiej drogę jaką pokonaliśmy w dochodzeniu do nowoczesnego, demokratycznego państwa europejskiego, państwa prawa i wolnego rynku. Podkreślą, że u podstaw radykalnej zmiany ustrojowej z 1989r leżało przekonanie Polaków, że uprzedni system polityczny funkcjonował źle, a ludzie i gospodarka w nim działali niesprawnie. Że w ostatnim 25-leciu mieliśmy do czynienia z psychologią stanu przejściowego - od państwa autorytarnego z centralnie planowaną gospodarką do państwa demokratycznego z gospodarką wolnorynkową, z niezależnymi mediami, wielopoziomową samorządnością, bogactwem trzeciego sektora, rewolucją w edukacji, wychowaniu i przedsiębiorczości, pogrzebania raz na zawsze odwiecznej wrogości między państwami  Niemiec i Polski.

Wzajemny z ukraińskimi uczestnikami projektów kontakt twarz w twarz, nasz przekaz jak my rozumiemy Europę i zglobalizowany świat, jak rozumieją go Ukraińcy, to pierwsza, praktyczna i innowacyjna próba na naszym szczycieńskim terenie, wychodząca naprzeciw tego obszaru. Istotnym elementem będzie zbliżanie/szukanie punktów które muszą nas łączyć, by wspólnie uczestniczyć w cywilizacyjnej naprawie wzajemnych relacji. Szczególnie ze strony wielu polskich (szczycieńskich) uczestników, będących pokoleniem przesiedlonych z zach. Ukrainy rodzin po II Wojnie, z traumą dramatycznych przeżyć, o których opowiadali swoim dzieciom.